Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Warsztaty ceramiczne sposobem na skuteczną edukację kulturalną
 
i profilaktykę z zakresu rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży
 
 
 
Włącz się i Ty!
 
Liczy się to, komu i jak pomagamy. Bardzo ważna jest pomoc dzieciom chorym, czy niepełnosprawnym,  ale nie możemy zapominać o dzieciach zdrowych. Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz wszystkich dzieci. Zajmujemy się edukacją kulturalną, która ma ogromne znaczenie w prawidłowym wychowaniu w symbiozie z kulturą i sztuką. Poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów ceramicznych realizujemy jednocześnie kilka celów:
 
 
1.  Wspomaganie rozwoju kulturalno – artystycznego dzieci.
2.  Wspieranie uzdolnień i talentów dzieci z różnych środowisk. 
3.  Wyrównywanie szans na dostęp do sektora usług kulturalnych rodzin o niższym statusie materialnym.
 
4.   Dostarczanie sposobów na aktywne  i twórcze spędzanie wolnego czasu.
 
5.   Wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania rozwoju sprawności manualnej, koordynacji    
 
      wzrokowo - ruchowej, wyobraźni twórczej, wrażliwości kulturalno – estetycznej;
 
6.   Integrację społeczną w zakresie  rówieśniczym;
 
 
 
Profilaktyka - to całokształt działań, których celem jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w zakresie rozwoju oraz zachowania. Na gruncie pedagogiki, profilaktyka będzie się odnosić między innymi do zapobiegania niepożądanym przyzwyczajeniom i postawom, poprzez szeroko pojęty proces wychowawczy. Szczególnie ważnym wydaje się być fakt dostarczenia alternatywy na twórcze spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży .
 
 
 
Warsztaty ceramiczne to też profilaktyka.
 
 
 
Praca z gliną, to nie tylko ćwiczenie zręczności i doskonalenie sprawności manualnej, ale również przyjemność i radość z bycia twórcą. Udział w zajęciach ceramicznych pozwala na eksperymentowanie, poszukiwanie, tworzenie własnych niepowtarzalnych prac, doskonali sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, uczy cierpliwości, planowania, odporności na porażki i niepowodzenia.
 
Warsztaty ceramiczne umożliwiają ocenę estetycznych wartości przedmiotów, które nas otaczają. Poznając zdobnictwo sztuki ludowej, dzieci  starają się je naśladować wykorzystując też swoje pomysły. Dzięki temu rozwija się ich wrażliwość kolorystyczna, zrozumienie koloru jako środka wyrazu i łączenia oraz doboru kolorystyki.
 
 Ceramika ludowa pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad rozmieszczania wzorów na ceramice oraz kształtowania poczucia harmonii i rytmu kompozycji. Sztuka ludowa ściśle związana jest z tradycjami, obyczajami i historią narodu. Treść w niej zawarta rozbudza patriotyzm i wiąże uczuciowo z krajem ojczystym. Jest przy tym  pogodna i dzięki swej prostocie łatwo przyswajalna.
 
 
 
 
 
Fakty
 
 
 
Mamy już ponad 500 uczniów, którzy systematycznie uczęszczają na nasze warsztaty ceramiczne.
Współpracujemy z 7 szkołami, dla których prowadzimy warsztaty ceramiczne: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 przy ul. Kruczkowskiego 12b, Zespół Szkół Nr 60 ul. S. Sempolowskiej 4, Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Wałbrzyska 5, Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945, ul. Jeziorna 3/9 , Szkoła Podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca, ul. Lewartowskiego 2, Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, ul Jana Pawła II 26 A,
Realizujemy 4 projekty współfinansowane przez m.st. Warszawa, z których bezpłatnie korzystają dzieci i młodzież.
W roku 2015 przeznaczyliśmy 13600 zł wypracowanych środków finansowych własnych na realizację tych projektów.
Wykonaliśmy pracę społeczną o wartości 12530 na rzecz realizowanych projektów.
Otrzymaliśmy dofinasowanie z m.st. Warszawa w wysokości 141765 zł na realizację naszych projektów.
Nikt z Zarządu Stowarzyszenia nie pobrał wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.
Posiadamy stałych 3 wolontariuszy, którzy pomagają nam w realizacji naszych projektów.
 
 
 
 
Skąd bierzemy fundusze i jak możesz pomóc?
 
 
 
Jeśli otrzymujemy dofinansowanie na projekt, musimy zapewnić wkład własny. Z reguły jest to 5% wartości projektu wkładu gotówkowego i 5% wkładu osobowego, czyli pracy społecznej. Dzięki temu, że prowadzimy działalność odpłatną i gospodarczą, nasz wkład gotówkowy jest dużo większy, a z naszego projektu może skorzystać więcej dzieci.
 
 Wykonujemy profesjonalne nadruki reklamowe na ceramice i koszulkach. Informacje na temat tej oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie pracowniaceramiczna.com.pl/nadrukireklamowe
 
 Kolejne szkoły chcą włączyć się do naszych projektów. Możesz przyczynić się do tego na kilka sposobów.
 
Złóż zamówienie na nadruki reklamowe
Zapisz nam 1% Twojego podatku
Zapisz nam darowiznę lub zasil nasze konto dobrowolną wpłatą
 
 
Każda osoba, która nas wspomoże (dotyczy punktu 2 i 3), zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na naszej stronie, jako nasz darczyńca, o ile oczywiście nie będzie chciała pozostać anonimowa. Natomiast przy zamówieniach na nadruki reklamowe za minimum 5000 zł, każda osoba lub podmiot zostaną wymienieni, jako współfinansujący nasze projekty.
 
 
 
Dlaczego warto nam pomagać ?
 
 
 
Jesteśmy małą organizacją, a mimo to działamy na rzecz tak dużej grupy dzieci i młodzieży. Osoby te systematycznie  biorą udział w warsztatach. Możemy się pochwalić tym, że w naszych  zajęciach uczestniczy więcej dzieci niż w niejednym Domu Kultury, przy budżecie nieporównywanie mniejszym, na poziomie 200 tys. rocznie. Wszystkie fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych. Z roku na rok wzrasta nam bezwzględna liczba uczestników. W roku 2011, kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność, było ich wszystkich - 40. Świadczy to o naszym dynamicznym rozwoju i o tym, że docieramy do coraz to większej liczby osób. Organizując zajęcia dla ponad 500 dzieci, docieramy do dużo większej rzeszy odbiorców - rodziców, opiekunów,  nauczycieli. Stajemy się organizacją znaną i szanowaną więc wszyscy, którzy się z nami zwiążą też będą zauważeni.
 
 
 
Nasze słabe strony
 
 
 
Jedną z naszych słabych stron była nasza strona internetowa.
 
 Przy dotychczasowej  działalności strona internetowa nie była aż tak ważna. Powstała dzięki wolontariuszom, którzy nie byli specjalistami od ich budowania.  Mamy problemy z jej aktualizacjami i modernizacją. Rzeczywistość wymaga od nas, aby strona była żywa i wchodziła w interakcje z naszymi użytkownikami. Od niedawna mamy już nową stronę, która została wykonana przez profesjonalistów. Wymaga ona jednak jeszcze wiele pracy po naszej stronie, która polega na przygotowaniu wielu materiałów, tak aby strona w pełni wykorzystywała swoje możliwości.
 
 
 
Wsparcie jakie otrzymaliśmy w 2015  roku od GOOGLE
 
 
 
Jesteśmy organizacją, która uzyskała 31.12.2014 roku status OPP. Poza dotacjami otrzymanymi od m.st. Warszawy, ale dzięki temu, że uzyskaliśmy status OPP, otrzymaliśmy od firmy GOOGLE ogromne wsparcie. Mamy do dyspozycji 10 000 USD w skali miesiąca na promocję naszych działań w internecie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, dzięki temu możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i nasza organizacja coraz lepiej będzie rozpoznawalna, a tym samym nasi darczyńcy.
 
 
 
Plany na rok 2016
 
 
 
Głównym naszym celem na rok 2016 jest nawiązywanie współpracy z kolejnymi szkołami a tym samym zwiększenie stałej liczby uczniów biorących udział w warsztatach ceramicznych. Do osiągnięcia tego celu przyczynić się ma nasza nowa strona internetowa, którą chcemy uruchomić w przyszłym roku. Chcielibyśmy stworzyć profesjonalną stronę internetową, która nie tylko będzie miała charakter informacyjny ale będzie stroną żywą, zachęcającą do aktywności społecznej.
 
 Pierwszą rzeczą będzie uruchomienie platformy konkursowej. Chcemy organizować cyklicznie konkursy internetowe, do których dzieci i młodzież będą zgłaszały swoje prace. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł zagłosować, a zwycięzca otrzyma nagrodę.
 
 Kolejną będzie platforma do organizowania aukcji charytatywnych. Pomysły na wykorzystanie funduszy będą mogły zgłaszać szkoły, dzieci lub ich opiekunowie. Na aukcji będą sprzedawane prace dzieci, prace naszej organizacji lub darowizny. Poprzez naszą stronę chcielibyśmy również na żywo transmitować przebieg samych warsztatów. Na stronie będzie również bogata dokumentacja wszystkich prac naszych podopiecznych, zarówno dzieci, jak i seniorów z naszego Ceramicznego Klubu Seniora „Amfora”.
 
 Powstanie nowej strony, z tak dużym wsparciem od GOOGLE, przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania działalnością naszej organizacji.
 
 
 
 
 
Przyłącz się do naszych działań i TY
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Amfora
 
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1
 
KRS 0000373891
 
91 2030 0045 1110 0000 0385 0240
 
 
 
Zapisz nam 1% Twojego podatku

Wspierają nas

Zadzwoń do nas