Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Naszą Misją jest:

1.Pobudzanie i rozwój uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych wokół rękodzieła ceramicznego.
2.Popularyzacja rękodzieła ceramicznego w społeczeństwie.
3.Integracja rodzinna i międzypokoleniowa budowana na bazie działań artystycznych.
4.Dostarczanie sposobów na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu.
5.Wspieranie aktywności kulturalnej, społecznej i artystycznej ludzi w różnym wieku.
6.Stworzenie grupy artystycznej skupionej wokół rękodzieła ceramicznego wywodzącej się z różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych.

Cel Strategiczny:
1.Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.Promowanie ceramiki ekologicznej w społeczeństwie.

Wspierają nas

Zadzwoń do nas