Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Nasze Stowarzyszenie już drugi rok z rzędu realizuje projekt na terenach wiejskich pt. „Warsztaty ceramiczne dla seniorów jako skuteczne narzędzie w walce z samotnością, niedołężnością oraz utrzymaniem jak najdłużej sprawności fizycznej i umysłowej”. Jest to projekt realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2023,  współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym projekcie prowadzimy warsztaty ceramiczne dla seniorów 60+ w kilku gminach wiejskich:

Stowarzyszenie Amfora Czerwonka Włościańska 29A

Klub Seniora w Krasnosielcu

Klub Seniora w Strachocinie

GOK Rzewnie

GOK Karniewo

Parafialny Klub Seniora w Szwelicah

Remiza w Szwelicach

Dzienny Dom Senior+ w Różanie

Warsztaty ceramiczne dla Klubu Seniora w Krasnosielcu, instruktor Sławomira Wardzyńska

https://youtu.be/2Z7F89IEXbA

Wspierają nas

Zadzwoń do nas