Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Warsztaty ceramiczne dla seniorów 60+ edycja 2024 -nabór trwa

Zapraszamy na warsztaty ceramiczne osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące lub przebywające na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu. Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach, są bezpłatne i są realizowane w ramach projektu współfinasowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicę Mokotów. Odbędą się w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców na ul. Woronicza 44a. 

Niezleżnie od poziomu zaawansowania, nad każdym uczestnikiem czuwać będzie trener, dzięki czemu wszyscy zainteresowani będą mogli pracować we własnym, spersonalizowanym tempie i według swoich własnych pomysłów. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z procesem technologicznym wytwarzania ceramiki, to jest od początkowych etapów powstawania, aż do ozdabiania dzieła oraz poznają krótki zarys historii ceramiki. Ponadto partycypanci poznają następujące podstawowe techniki modelowania:  
modelowanie z płatów gliny – metoda ta polega na sklejaniu wcześniej przygotowanych ścianek wyrobów. Przy tworzeniu tą metodą, warto przygotować wcześniej drewnianą płytę, kawałek tkaniny, dwie listwy o grubości planowanych płatków oraz wałek, który posłuży nam do uformowania płatów. 
modelowanie z wałków gliny – jest to jedna z najstarszych technik modelowania, dzięki której można zbudować naczynia o cylindrycznych lub wybrzuszonych ścianach. Po przygotowaniu krążka będącego podstawą naczynia, zawija się na nim wałek posmarowany gliną, przytwierdza się go delikatnie do podstawy a następnie dodaje kolejne warstwy wałków. 
modelowanie z wykorzystaniem zamkniętego powietrza- technika polega na wykonaniu dwóch jednakowych półkul. Można je wykonać ręcznie lub przy użyciu form, a następnie przez uklepywanie lub ugniatanie nadajemy im ostateczny kształt. Dzięki zamkniętemu powietrzu, można uformować dowolny kształt, a objętość środka dzięki nie zmieni się. Jest to technika, która wykorzystywana jest do tworzenia naczyń z pokrywką lub w rzeźbie.  
modelowanie poprzez wybieranie gliny- jest to technika wykorzystywana przy prostych rzeźbach, polegająca na uformowaniu z bryły docelowego kształtu, a następnie specjalnymi narzędziami (pętelki) wybiera się od spodu nadmiar gliny tak aby praca nie była zbyt gruba. 
modelowanie przy użyciu form –ta technika modelowanie polega na wykorzystaniu istniejących już form wklęsłych lub wypukłych. Przygotowany wcześniej płat gliny umieszcza się na przygotowanym wcześniej naczyniu, wyklepuje się go kawałkiem materiału, a następnie delikatnie oddziela nowopowstałe naczynie od formy. 
-modelowanie z kulki - tą techniką wykonujemy proste kształty typu miseczki lub filiżanki i polega na kształtowaniu tych naczyń z wcześniej przygotowanej kulki. W tej metodzie wygniatanie odbywa się za pomocą kciuka. 

Uczestnicy zapoznają się również z technikami obróbki ‘surowej’ gliny, takimi jak: szlifowanie, wygładzanie oraz zamywanie, nauczą się jak obrabiać i przygotować do szkliwienia ceramikę ‘biskwitową’, a na koniec poznają właściwości szkliw, farb i sposoby zdobienia ceramiki artystycznej. 

Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 6-14 lat - nabór trwa

W trakcie trwania projektu uczestniczy poznają podstawy ceramiki i będą mieć okazję do wyrażenia swoich emocji poprzez stworzenia własnych, wyjątkowych prac. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów będą własnością ich autorów.
Zajęcia są bezpłatne i realizowane w ramach projektu współfinasowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicę Mokotów. Odbędą się w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców na ul. Woronicza 44a.  


 Na początku uczestnikom zostaną przedstawione przepisy bhp obowiązującymi w pracowni z uwzględnieniem na delikatne obchodzenie się z produktami ceramicznymi. Następnie przedstawiony zostanie proces technologiczny powstawania ceramiki – od powstawania do zdobienia produktów. W dalszej kolejności zaprezentowany zostanie rzut historyczny oraz następujące techniki modelowania: 

 - modelowanie z płatów gliny – metoda ta polega na sklejaniu wcześniej przygotowanych ścianek wyrobów. Przy tworzeniu tą metodą, warto przygotować wcześniej drewnianą płytę, kawałek tkaniny, dwie listwy o grubości planowanych płatków oraz wałek, który posłuży nam do uformowania płatów.  

modelowanie z wałków gliny – jest to jedna z najstarszych technik modelowania, dzięki której można zbudować naczynia o cylindrycznych lub wybrzuszonych ścianach. Po przygotowaniu krążka będącego podstawą naczynia, zawija się na nim wałek posmarowany gliną, przytwierdza się go delikatnie do podstawy a następnie dodaje kolejne warstwy wałków.  
modelowanie z wykorzystaniem zamkniętego powietrza - technika polega na wykonaniu dwóch jednakowych półkul. Można je wykonać ręcznie lub przy użyciu form, a następnie przez uklepywanie lub ugniatanie nadajemy im ostateczny kształt. Dzięki zamkniętemu powietrzu, można uformować dowolny kształt, a objętość środka dzięki nie zmieni się. Jest to technika, która wykorzystywana jest do tworzenia naczyń z pokrywką lub w rzeźbie.   
modelowanie poprzez wybieranie gliny - jest to technika wykorzystywana przy prostych rzeźbach, polegająca na uformowaniu z bryły docelowego kształtu, a następnie specjalnymi narzędziami (pętelki) wybiera się od spodu nadmiar gliny tak aby praca nie była zbyt gruba.  
modelowanie przy użyciu form –ta technika modelowanie polega na wykorzystaniu istniejących już form wklęsłych lub wypukłych. Przygotowany wcześniej płat gliny umieszcza się na przygotowanym wcześniej naczyniu, wyklepuje się go kawałkiem materiału, a następnie delikatnie oddziela nowopowstałe naczynie od formy.  
-modelowanie z kulki - tą techniką wykonujemy proste kształty typu miseczki lub filiżanki i polega na kształtowaniu tych naczyń z wcześniej przygotowanej kulki. W tej metodzie wygniatanie odbywa się za pomocą kciuka. 
W trakcie trwania warsztatów uczestniczy poznają również właściwości farb oraz szkliw kolorowych i transparentnych. 

Harmonogram i karta zgłoszeniowa są dostępne poniżej.

Wspierają nas

Zadzwoń do nas