Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

O stowarzyszeniu

Lokal na ul. Dzielnej 1 jest wykorzystywany na cele społeczne dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście

Naszą Misją jest:  

1.Pobudzanie i rozwój uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych wokół rękodzieła ceramicznego.

2.Popularyzacja rękodzieła ceramicznego w społeczeństwie.

3.Integracja rodzinna i międzypokoleniowa budowana na bazie działań artystycznych.

4.Dostarczanie sposobów na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu.

5.Wspieranie aktywności kulturalnej, społecznej i artystycznej ludzi w różnym wieku.

6.Stworzenie grupy artystycznej skupionej wokół rękodzieła ceramicznego wywodzącej się z różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych.  

Cel Strategiczny:

1.Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.Promowanie ceramiki ekologicznej w społeczeństwie.

Wspierają nas

Zadzwoń do nas